Medisch pedicure N.J. Muntendam Pals
Excellent in voetverzorging
Schimmeldiagnostiek

Schimmeldiagnostiek in samenwerking met het UMC St Radboud Nijmegen

Als medisch pedicure doe ik de Schimmeldiagnostiek in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum van de Universiteit Nijmegen (UMC St. Radboud). Het laboratorium van de afdeling Medische Microbiologie heeft internationaal erkende expertise en landelijke referentietaken op het gebied van medische schimmels.

Deze samenwerking biedt mij toegang tot een wetenschappelijk laboratorium voor Schimmeldiagnostiek dat het beste biedt op het gebied van schimmelkunde; Ik stuur een stukje huid of nagel in om het op de aanwezigheid van schimmels te laten onderzoeken; daarnaast heb ik een samenwerking met de huisarts om een zorgtraject goed vast te leggen en terugkoppeling van informatie naar de huisarts te waarborgen.

Samenwerking met de huisarts

Voor de huisarts zijn er bij nagelschimmels weinig mogelijkheden. Het is of niets doen, of het inzetten van orale antimycotica. Dat laatste wordt door de Nederlandse huisarts veelal niet gedaan. De huisarts volgt daarmee beleid om restrictief om te gaan met orale antimycotica. Een andere reden kan zijn dat de patiënt de orale antimycotica om medische redenen niet kan nemen. De huisarts kan de patiënt wel verwijzen naar de apotheek/drogist voor een product met een lokale applicatie. De huisarts heeft dan echter geen overzicht wat de patiënt hiermee doet.

Het LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) geeft huisartsen als richtlijn mee*: Bij veelvoorkomende dermatomycosen als tinea pedis of onychomycose kan de diagnose meestal worden gesteld op grond van het klinische beeld. Bij twijfel over de diagnose en over de noodzaak van orale behandeling is aanvullend onderzoek (KOH-preparaat of kweek) van belang. Vrijwel alle beschikbare lokale antimycotica zijn effectief tegen schimmels en gisten. In het algemeen raadt de huisarts orale medicamenteuze behandeling van een onychomycose af.

*Kernboodschappen protocol dermatomycosen Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

De medisch pedicure

Ik als medisch pedicure kan een belangrijke rol spelen bij het opzetten van een effectief zorgtraject bij voorkeur in samenwerking met de huisarts.

Toegang tot Schimmeldiagnostiek biedt de nodige zekerheid voor mij als medisch pedicure, zodat deze binnen de grenzen van het zorgtraject blijft. Het biedt ook de cliënt zekerheid, want een schimmel is met het blote oog niet waar te nemen en een verkeerd ingezet zorgtraject kan schadelijk zijn. Door de begeleiding van mij kan de huisarts de patiënt een goed alternatief bieden en daarmee overzicht houden over de acties die door patiënt van de huisarts genomen worden. Tevens wordt de patiënt professioneel begeleid bij het verzorgen van de schimmelinfectie. Huisartsen reageren uitermate positief op Schimmeldiagnostiek door de voetzorgverlener.

Wat houd de schimmeldiagnostiek in?

Op verantwoorde wijze een stukje nagel of huid in te sturen voor diagnose op de aanwezigheid van schimmels.

  1. Met de uitslag een effectief zorgtraject in te zetten.
  2. Communicatie met de huisarts hierover te voeren.
  3. De cliënt gedurende het gehele traject professioneel te begeleiden.