Medisch Pedicure N.J. Muntendam Pals
Excellent in voetverzorging op Terschelling

 

De "diabetische" voet

Mensen die lijden aan suikerziekte (diabetes mellitus) krijgen vaak last van complicaties, waaronder problemen met de gezondheid van hun voeten. Bij specifiek aan diabetes gerelateerde voetklachten spreken van de term “diabetische voet”.

 

Complicaties bij een diabetische voet:

 

  • Verminderde bloed toevoer
  • Uitval van zenuwen
  • Verandering van huid
  • Gevoeligheid voor infecties
  • Vergroeiing van de voet

 

Wat kan de medische pedicure voor u betekenen?

 

Ondanks preventieve maatregelen, zijn voetproblemen bij diabetes op lange termijn helaas niet altijd te voorkomen. Advies en behandeling van de klachten door een medisch pedicure zijn dan gewenst. Een medisch pedicure aangesloten bij provoet en geregistreerd bij het KRP beschikken altijd over een erkende opleiding.

 

Wanneer uw voetklachten zo ernstig of complex zijn en aanvullende zorg behoeven komt u terecht bij een medisch pedicure. Ik ben speciaal opgeleid en bevoegd om specifieke problemen rondom de diabetische voet te herkennen en te behandelen.

Ik screen uw voeten regelmatig op gevoel, beweeglijkheid en temperatuur. Indien nodig verwijs ik u door naar een arts of podotherapeut.

Regelmatig worden mensen met een zgn. diabetische voet ook naar mij doorgestuurd voor een aanvullende behandeling.

Alle behandelingen vinden plaats volgens  de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera versie 2014

 

Vergoeding door uw zorgverzekeraar

 

U kunt meestal een behandeling die door mij verricht is vergoed krijgen door uw zorgverzekeraar.

Vergoeding van de kosten voor voetzorg bij diabetes melitus ter preventie of ter behandeling van voetulcera.

De kosten worden vergoed indien de zorg wordt verleend door:

 

  • De huisarts of een daarmee gelijk te stellen arts/zorgverlener werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een huisarts.
  • Een medisch pedicure, die geschoold en bekwaam is in het leveren van voetzorg voor diabetes patiënten en geregisterd bij het KRP
  • Een podotherapeut, die geschoold en bekwaam is in het leveren van voetzorg voor diabetes patiënten.
  • Vergoeding kan lopen via de podotherapeut waarmee een samenwerking is aangegaan

 Podotherapeuten waarmee ik samen werk:

  • Achilleon zorg